კომპანიის ძირითადი ორიენტირია კომპანიების ტექნიკური და ტექნოლოგიური მხარდაჭერა ელექტრონული კომერციის მიმართულებით.


ჩვენი მიზანია:
  • ხელი შევუწყოთ საქართველოში ელექტრონული კომერციის განვითარებას და დავიკავოთ მოწინავე პოზიციები ინტერნეტ გადახდებთან დაკავშირებულ ხარისხიანი პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებაში

  • მონაწილეობა მივიღოთ საბანკო პროგრამების წარმოებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ და საბარათე ბიზნესთან


ძირითადი მომსახურების ჩამონათვალი:
  • კვალიფიციური IT კონსულტაციის და რეკომენდაციების გაწევა

  • ინტერნეტ მაღაზიის ბანკის ელექტრონულ გადახდის სისტემასთან მიერთების პროცესის ტექნიკური მხარდაჭერა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტება და იმპლემენტაცია

  • ხარისხიანი და უწყვეტი, ინტერნეტ მაღაზიაზე ორიენტირებული ვებ-ჰოსტინგით უზრუნველყოფა

  • ინტერნეტ მაღაზიის ბანკის ელექტრონულ გადახდის სისტემასთან ინტეგრაციის შემდგომი მომსახურება
 
 
 
© 2011 - 2015 შპს Geopay